לעשות מהלב, כל השנה: להתפקד במרצ

לעמוד מול הסחף. להגן על הדמוקרטיה. לחסום את הגזענות ולהאבק למען השוויון. לעשות ולא רק לדבר, לדחוף קדימה, לחסל את השחיתות, להילחם על החינוך, על יוקר המחיה, על הדיור. יש כל כך הרבה דברים לעשות, גם כשאין בחירות, כדי לתקן את החברה בה אנו חיים. אנחנו מזמינים ומזמינות אותך להתפקד למרצ ולהתחיל להשפיע מבפנים.

חברות במרצ מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה (פורומים, חטיבות, רשימה מוניציפלית ועוד), בתנאי ששולמו דמי החבר במועד, וכן עדכון שוטף בפעילות המפלגה והשתתפות בכנסים ואירועים שמיועדים לחברי המפלגה.

תשלום דמי החבר/ה הינו קלנדרי, כלומר מקנה את הזכויות עבור אותה שנה בלבד (למשל 2018). ניתן לבחור באפשרות חידוש תשלום אוטומטי מדי שנה קלנדרית.
בנוסף, התפקדות למרצ מהווה הבעת תמיכה ומחזקת את שורות המפלגה הן כלכלית והן ציבורית.

נוער (17-18) - 25 ש״ח התפקדות - 80 ש״ח ועידה (רק לחברי ועידה) - 150 ש״ח
חברות במרצ ובמסגרתה זכות הצבעה לבחור ולהיבחר בבחירות לועידה.


המשך»
המשך»

פעילות שטח

פעילות אינטרנט

טלפנות

עזרה במטה המפלגה

אירוח חוגי בית

סיוע בתקופת הבחירות


הפורום הירוק

הפורום למאבק בכיבוש

הפורום הפמיניסטי

הפורום החברתי כלכלי

פורום גאות

פורום דוברי רוסית

הפורום המזרחי

פורום חינוך

הפורום למאבק בכפייה הדתית

פורום תרבות


כן, אני סטודנט/ית

המשך»

- אני אזרח/ית ישראל.

- אינני חבר/ה במפלגה אחרת.

- הנני מבקש/ת להתקבל כחבר/ה במרצ

- הפרטים דלעיל נמסרו מתוך רצון ובהסכמה שיעשה בהם שימוש לענייני מפלגת מרצ בלבד, תוך שמירה על חוק הגנת הפרטיות.

- הנני מוכן לשלם דמי חברות שנתיים, כפי שיוחלט מעת לעת ע״י הנהלת מפלגת מרצ.

- אני מאשר/ת למפלגת מרצ לשלוח לי הודעות לכתובת הדוא״ל ולמספר הטלפון המפורטים בטופס זה. הכתובת עליה הצהרתי תהווה את השיוך הסניפי שלי.

אני מצהיר/ה בזאת שהפרטים דלעיל נכונים.
המשך»

עפ״י סעיף 9.2.4 לתקנון המפלגה, תשלום בהוראת קבע או בכרטיס אשראי יחודש באופן אוטמטי מדי שנה קלנדרית, בהתאם להחלטות הנהלת המפלגה. החבר יהיה רשאי לבטל הוראת זו בכל עת.

האם הינך מעוניין/ת בחידוש אוטומטי של דמי החבר מדי שנה קלנדרית?


דמי החברות ישולמו באמצעות כרטיס אשראי השייך לי באופן אישי והנני בעל הרשאה לחייב את החשבון. חידוש ההתפקדות עבור אדם אחר אסור, למעט עבור בן משפחה מדרגה ראשונה בצירוף טופס הצהרה חתום ע״י המתפקד והמשולם. סכום דמי החברות יעודכן מעת לעת עפ״י החלטה של הנהלת מרצ. מרצ מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המוסכמים. קבלה על התשלום תשלח בדואר אלקטרוני.

אני מאשר/ת את כל הפרטים לעיל
המשך»

אנא המתן/י רגע לטעינת טופס התשלום...

ממתין לטעינת טופס התשלום