לעשות מהלב, כל השנה: להתפקד במרצ

לעמוד מול הסחף. להגן על הדמוקרטיה. לחסום את הגזענות ולהאבק למען השוויון. לעשות ולא רק לדבר, לדחוף קדימה, לחסל את השחיתות, להילחם על החינוך, על יוקר המחיה, על הדיור. יש כל כך הרבה דברים לעשות, גם כשאין בחירות, כדי לתקן את החברה בה אנו חיים. אנחנו מזמינים ומזמינות אותך להתפקד למרצ ולהתחיל להשפיע מבפנים.

נוער (17-18) - 25 ש״ח התפקדות - 80 ש״ח ועידה (רק לחברי ועידה) - 150 ש״ח
חברות במרצ ובמסגרתה זכות הצבעה לבחור ולהיבחר בבחירות לועידה.


המשך»
המשך»

סטדונטים

נוער

צעירים

פורום ותיקים

הפורום הירוק

הפורום למאבק בכיבוש

פורום הנשים

הפורום החברתי
פורום גאות

פעילות בינלאומית

פעילות אינטרנט

פעילות שטח
אירוח חוגי בית

עריכת טקסטים

סיוע אדמנסטרטיבי

צילום סטילס/ וידיאו/ עריכה/ עיצוב גרפי
המשך»

- אני אזרח/ית ישראל.

- אינני חבר/ה במפלגה אחרת.

- הנני מבקש/ת להתקבל כחבר/ה במרצ

- הפרטים דלעיל נמסרו מתוך רצון ובהסכמה שיעשה בהם שימוש לענייני מפלגת מרצ בלבד, תוך שמירה על חוק הגנת הפרטיות.

- הנני מוכן לשלם דמי חברות שנתיים, כפי שיוחלט מעת לעת ע״י הנהלת מפלגת מרצ.

- אני מאשר/ת למפלגת מרצ לשלוח לי הודעות לכתובת הדוא״ל ולמספר הטלפון המפורטים בטופס זה. הכתובת עליה הצהרתי תהווה את השיוך הסניפי שלי.

אני מצהיר/ה בזאת שהפרטים דלעיל נכונים.
המשך»

עפ״י סעיף 9.2.4 לתקנון המפלגה, תשלום בהוראת קבע או בכרטיס אשראי יחודש באופן אוטמטי מדי שנה קלנדרית, בהתאם להחלטות הנהלת המפלגה. החבר יהיה רשאי לבטל הוראת זו בכל עת.

במידה ואינך מעוניין/ת סמן/י.

דמי החברות ישולמו באמצעות כרטיס אשראי השייך לי באופן אישי והנני בעל הרשאה לחייב את החשבון. חידוש ההתפקדות עבור אדם אחר אסור, למעט עובר בן משפחה מדרגה ראשונה בצירוף טופס הצהרה חתום ע״י המתפקד והמשולם. סכום דמי החברות יעודכן מעת לעת עפ״י החלטה של הנהלת מרצ. מרצ מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המוסכמים. קבלה על התשלום תשלח בדואר אלקטרוני.

אני מאשר/ת את כל הפרטים לעיל
המשך»