רשימת בעלי תפקידים

 

טלפון בסניף  –   9690765       פקס  – 9692051

יו"ר מטה             קובי דהן  9500557   0578-777738

עוזר                   לידור אייל

מזכירה              אפרת דהן 9690765  057-2227772

רכזת חוגי בית   "          "                      "

מבצעים             אהוד מזרחי  9587698  0522-995287

"                       יוסי מזרחי     9615687  0524-619447

שילוט               לבנת אזולאי 9414648  0524-657954

צמתים             יעקב הלוי     9697591  0524-238751

"                     יוסי זיגלמן    9695027   0505-225826

הסברה          חיים דוד        9581589  0524-332279

"                   דלית דורון     9677377  0506-805967

כנסים            "                     "                     "

מקומות עבודה מעוז הלוי    9661334  0507-507253

מטה יום בחירות ריקי בן סימון 9670331 0544-591617

מתנדבים      ויקי שפורן     9562720   0522-644584