תקנון

התקנון מסדיר, בכפוף לחוקת מרצ-יחד ולכל דין, את כללי החברות במרצ-יחד, את חלוקת התפקידים והסמכויות בין מוסדותיה, את פעולת מוסדותיה ונציגיה, את דרכי קבלת ההחלטות וההכרעות בהם, את הליכי הבחירות הפנימיות למוסדותיה ולנציגיה, ואת הכללים שיחולו על עובדיה.

לחצו כאן להורדת התקנון

לחצו כאן לצפייה בהוראת השעה