מרצ – בחירות פנימיות לקראת הבחירות לכנסת ה-22‎מרצ – בחירות פנימיות לקראת בחירות לכנסת ה-22*


*המסמך מנוסח בלשון זכר להקלת רצף הקריאה אך מיועד לכל המגדרים כאחדמועדי הבחירות

 

הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו בכינוס ועידת המפלגה בת"א-יפו ביום חמישי ה-27.6.2019 בין השעות 12:00-22:00.
הבחירות לרשימת מרצ לכנסת יתקיימו בכינוס ועידת המפלגה בת"א-יפו ביום חמישי ה-11.7.2019 בין השעות 12:00-22:00.

 

הצבעה מוקדמת

 

ביום שני ה-24.6.2019 תתקיים הצבעה מוקדמת לבחירות ליו"ר המפלגה בין השעות 17:00-21:00.
ביום שישי ה-5.7.2019 תתקיים הצבעה מוקדמת לרשימת מרצ לכנסת בין השעות 10:00-14:00.
קריטריונים מאושרים להשתתפות בהצבעות המוקדמות: חיילים כולל שירות מילואים פעיל במועד הבחירות, שנת-שירות, שירות לאומי, שהות בחו"ל במועד הבחירות, אשפוז או הליך רפואי דומה במועד הבחירות. העונים לקריטריונים אלו ידרשו להציג מסמכים מגבים ביום ההצבעה המוקדמת.
מי שאינם עומדים בקריטריונים אלו, ומבקשים להצביע בהצבעה מוקדמת יוכלו להגיש בקשה מנומקת ומגובה במסמכים רלוונטיים (אם ישנם) לוועדת הבחירות באמצעות משלוח מייל לכתובת danielz@meretz.org.il. ועדת הבחירות תחליט על אישור או דחיית בקשות אלו לפי קריטריונים אחידים. בקשות אלו יש להגיש עד ל-22.6.2019 בשעה 23:59 לגבי הבחירות ליו"ר המפלגה, ועד ל-2.7.2019 בשעה 23:59 לגבי הבחירות לרשימת מרצ לכנסת.

 

הגשת מועמדות

 

הגשת מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לרשימת מרצ לכנסת תתבצע אצל מזכ"ל המפלגה במטה המפלגה או במייל למנהל המטה בכתובת danielz@meretz.org.il. מועמד יידרש למלאטופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה ו/או טופס הגשת מועמדות לרשימת המפלגה לכנסת ה-22. כמו כן, יידרש למלא טופס שמירת סודיות.
המועמדויות שיוגשו יועברו לאישור ועדת הבחירות, אשר תבדוק כי המועמד חבר מפלגה והגיש את כל המסמכים הנדרשים.
ניתן להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה עד ה-20.6.2019 בשעה 17:00.
רשימת המועמדים המלאה לתפקיד היו"ר תפורסם באתר המפלגה עד תאריך 21.6.2019. ערעור על אישור/דחיית מועמדות לתפקיד זה ניתן להגיש עד לתאריך 23.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים. הוועדה תדון בערעור באותו יום.
ניתן להגיש מועמדות לרשימת מרצ לכנסת ה-22 עד ה-1.7.2019 בשעה 17:00.
רשימת המועמדים המלאה לרשימת המפלגה לכנסת תפורסם באתר המפלגה עד תאריך 2.7.2019. ערעור על אישור/דחיית מועמדות לרשימה ניתן להגיש עד לתאריך 3.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים. הוועדה תדון בערעור באותו יום.
בטופס הגשת המועמדות לרשימה יידרש כל מועמד לציין לאיזו חמישייה/חמישיות הוא בוחר להתמודד.
כל מועמד יקבל מידי מטה מפלגה את רשימת חברי הועידה (טיוטת ספר הבוחרים), וזאת בכפוף לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים. כמו כן, יקבל המועמד את ספר הבוחרים הסופי לכשיתפרסם, בכפוף לחתימה על הצהרת שמירת סודיות מאגר הנתונים.
ניתן יהיה להסיר מועמדות עד 24 שעות לפני פתיחת ההצבעה המוקדמת בכל מערכת בחירות.

 

ספר הבוחרים
ספר הבוחרים יכלול את חברי ועידת מרצ.
טיוטת ספר הבוחרים תשלח למועמדים כאמור עד לתאריך 18.6.2019 בשעה  17:00 או עם הגשת מועמדותם, וזאת בכפוף לחתימה על שמירת סוגיות מאגר הנתונים.
כמו כן, תינתן אפשרות לכל חבר ועידה לבדוק כי מספר תעודת הזהות שלו כלול בספר הבוחרים באמצעות אתר האינטרנט של המפלגה.
ניתן יהיה לערער על הכללה או אי-הכללה בספר הבוחרים עד ל-20.6.2019 בשעה 17:00.
ספר הבוחרים הסופי לאחר דיון בערעורים יפורסם עד ל-23.6.2019.

 

תקרת הוצאות

 

ועדת הבחירות קבעה כי תקרת ההוצאות המותרת למועמד תעמוד על הקבוע בחוק, ומפנה את המועמדים להנחיות החוק והתקנות.

 

אופן קביעת תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה

 

כל חבר ועידה יידרש לסמן מועמד אחד לתפקיד היו"ר. מי שיזכה למרב הקולות יוכרז כיו"ר המפלגה וימוקם במקום הראשון ברשימתה לכנסת ה-22.

 

אופן קביעת הרשימה לכנסת

 

הבחירות יתקיימו כבעבר בשיטה של 3 חמישיות מדורגות עם ניקוד.
כל מועמד יוכל להתמודד לחמישייה אחת או ל-2 חמישיות רצופות.
כל בוחר יתבקש לבחור בכל חמישייה 4 מועמדים ולדרגם במקומות 1-4 כאשר מיקומם יעניק להם ניקוד באופן הבא:
מקום 1 – 6 נק'
מקום 2 – 5 נק'
מקום 3 – 4 נק'
מקום 4 – 3 נק'
לא ניתן לדרג את אותו מועמד ביותר מחמישייה אחת.
בסיום הבחירות תסכם ועדת הבחירות את הנקודות שזכה להן כל מועמד בחמישייה הראשונה ותדרג מהגבוה לנמוך את המועמדים.
לאחר סיום דירוג החמישייה הראשונה יבוצע חישוב נק' לחמישייה השנייה באופן דומה לזו של הראשונה, כאשר מועמד שזכה בקולות בחמישייה הראשונה ייחשבו לו קולות אלו כאילו התקבלו במקום הראשון בחמישייה השנייה, במידה ונרשם להתמודד גם בה.
מועמד שלא בחר להתמודד לחמישייה השנייה לא ידורג בה כלל אף אם קיבל קולות בחמישייה הראשונה.
לאחר דירוג המועמדים בחמישייה השנייה, תמשיך הוועדה באופן דומה לדרג את החמישייה השלישית לפי אותם העקרונות.

לאחר דירוג 3 החמישיות תיבדק הבטחת ייצוג מגדרית במקומות 3 ו-5 בכל חמישייה (לא כולל היו"ר, כלומר מקומות 4,6,9,11,14,16), ובמידת הצורך יבוצעו "הקפצות" לתיקון הבטחת הייצוג.

מועמד שלא יבחר לאף חמישייה (עד מקום 16 ברשימת המפלגה לכנסת) לא בהכרח יופיע ברשימה שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית.
במקרה של שוויון נקודות, שלא ניתן לפתור באמצעות הבטחת ייצוג מגדרית, יוכרע השוויון כפי שהיה נהוג בעבר לפי כמות הסימונים למקום הראשון לאותה החמישייה, ובמידה ועדיין נשמר השוויון לפי כמות הסימונים למקום השני וכך הלאה.
לאחר קיומן של הבטחות הייצוג ופתרון בעיות שוויון יפורסמו תוצאות הבחירות.ערעור על תוצאות הבחירות

 

ניתן לערער על תוצאות הבחירות ליו"ר המפלגה עד לתאריך 30.6.2019 בשעה 18:00 ולגבי הבחירות לרשימה עד לתאריך ה-14.7 בשעה 18:00. ועדת הבחירות לא תדון בערעורים שיוגשו לה לאחר מועדים אלו. דיון בערעורים, ככל שיהיו, יערך למחרת מועדים אלו.

 

סיכום לוחות זמנים

 

פרסום טיוטת ספר הבוחרים – עד ה-18.6.2019 בשעה  17:00
מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר מרצ –  20.6.2019 בשעה 17:00
מועד אחרון לערעור על ספר הבוחרים עד ל-20.6.2019 בשעה 17:00.
מועד אחרון לבקשות מיוחדות להצבעה מוקדמת לתפקיד יו"ר מרצ – 22.6 בשעה 23:59.
מועד אחרון להסרת מועמדות ליו"ר – 23.6.2019.
פרסום ספר הבוחרים הסופי עד ל-23.6.2019.
מועד אחרון לערעור על אישור/דחיית מועמדות לתפקיד יו"ר המפלגה – 23.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים.
הצבעה מוקדמת לתפקיד יו"ר מרצ – 24.6.2019
בחירות ליו"ר מרצ – 27.6.2019
מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות ליו"ר מרצ – 30.6.2019 בשעה 18:00
מועד אחרון להגשת מועמדות לרשימת מרצ לכנסת ה-221.7.2019 בשעה 17:00
מועד אחרון לבקשות מיוחדות להצבעה מוקדמת לרשימה – 2.7.2019 בשעה 23:59.
מועד אחרון לערעור על אישור/דחיית מועמדות לרשימה – 3.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים.
מועד אחרון להסרת מועמדות לרשימה  – 4.7.2019.
הצבעה מוקדמת לרשימת מרצ לכנסת ה-22 – 5.7.2019
בחירות לרשימה – 11.7.2019
מועד אחרון לערעור על תוצאות הבחירות לרשימה – 14.7.2019 בשעה 18:00

 

בברכה,
שחף כהן-זאבי
יו"ר ועדת הבחירות של מרצ