רשימת המועמדים ליו"רי פורומים, יו"רי סניפים וצירי ועידה
פרוטוקול הוועידה החוקתית של מרצ בגבעתיים, 19.9.16
פרוטוקול הנהלת מרצ, 25.8.16
ראיון מרתק עם ח"כ לשעבר רן כהן: עיראק, פוליטיקה ישראלית וחוק הדיור הציבורי
פרוטוקולי ישיבות הנהלת מרצ – 26.6.16, 17.7.16
פסק הדין של בית הדין של מרצ בעתירת אורן טוקטלי, אבי עופר ומריו שכטמן
פרוטוקול ישיבת הנהלת מרצ
פרוטוקול ועידת מרצ בנצרת, 13.3.16