התקבלו תוצאות הבחירות לסניפים ולחברי הוועידה
רשימת המועמדים ליו"רי פורומים, יו"רי סניפים וצירי ועידה
פרוטוקול הוועידה החוקתית של מרצ בגבעתיים, 19.9.16
פרוטוקול הנהלת מרצ, 25.8.16
ראיון מרתק עם ח"כ לשעבר רן כהן: עיראק, פוליטיקה ישראלית וחוק הדיור הציבורי
פרוטוקולי ישיבות הנהלת מרצ – 26.6.16, 17.7.16
פסק הדין של בית הדין של מרצ בעתירת אורן טוקטלי, אבי עופר ומריו שכטמן