פרוטוקול הנהלת מרצ, 25.8.16
פרוטוקולי ישיבות הנהלת מרצ – 26.6.16, 17.7.16
פסק הדין של בית הדין של מרצ בעתירת אורן טוקטלי, אבי עופר ומריו שכטמן
פרוטוקול ישיבת הנהלת מרצ
הייני בורנשטיין הלך לעולמו והוא בן 95
פרוטוקול ועידת מרצ בנצרת, 13.3.16
סיורים לימודיים וימי עיון