קמפיין הזדהות לתמיכה במאבק האחיות

מתוך «ישראל היום» 12.12.12