מרצ קרית חיים

צבי ברנדסקי, יו»ר סניף קרית חיים
טל’: 052-3680753

שולמית רון, מזכירת סניף קרית חיים
טל’: 052-6866699