ח»כ ניצן הורוביץ מקים שדולה חדשה בכנסת: השדולה לשיתוף פעולה אזורי

ח»כ ניצן הורוביץ מקים שדולה חדשה בכנסת: השדולה לשיתוף פעולה אזורי «הקמת השדולה היא איתות של הכנסת על רצונם של רבים מחבריה בשיתוף פעולה אזורי, לרווחת תושבי המדינה ושכניה»

ח»כ ניצן הורוביץ (מרצ) יוזם את הקמתה של שדולה חדשה בכנסת: השדולה לשיתוף פעולה אזורי, במטרה לפתח ולהעמיק את הקשרים בכל התחומים בין ישראל לשכניה במזרח התיכון ובאגן הים התיכון.
ח»כ הורוביץ: «שיתוף פעולה אזורי מבוסס בראש ובראשונה על התקדמות מדינית. אך הוא משתרע הרבה מעבר להסדרים מדיניים, ונוגע בכל תחומי החיים: כלכלה, מסחר, תרבות, סביבה, מחקר, תקשורת, בריאות, תיירות… שיתוף פעולה שכזה הוא היוצק תוכן אמיתי בהסדרים המדיניים ובקשרים בין מדינות ועמים, ומאפשר את קיומם וביסוסם לטווח ארוך. ואילו במציאות כאובה של חסר או אף היעדר מוחלט של הסדרים מדיניים עם גורמים שונים, שיתוף הפעולה האזורי הוא אמצעי חיוני לקידום הבנה ופיוס. הקמת השדולה היא איתות של הכנסת על רצונם של רבים מחבריה בשיתוף פעולה אזורי, לרווחת תושבי המדינה ושכנינו הרבים והמגוונים».

כמה דוגמאות לשיתוף פעולה אזורי שהשדולה תעודד ותקדם:

שיקום הירדן הדרומי והצלת ים המלח
מפגשי תרבות
מאבק בזיהום הים התיכון
פיתוח משאבי מים
חקלאות מדברית והדברת מחלות
עידוד תיירות אזורית
סחר אזורי