חברי מרצ, גם אתם יכולים להגיש הצעות לשינויים בתקנון

חברות וחברי מפלגת מרצ שלום רב,

בחודש מאי השנה תתקיים ועידה שתוקדש לשינויים בחוקה ובתקנון מרצ.

על פי תקנון מרצ, כל חבר/ת מרצ רשאי/ת להציע שינוי בתקנון לוועדת חוקה, שתוכל לאשרה, לדחותה, או לעשות בה שינויים, לרבות מיזוגה עם הצעות אחרות. על ההחלטה של וועדת חוקה, כאמור, ניתן יהיה לערער בפני הועידה.

את ההצעות לתיקונים יש להגיש לוועדת החוקה של מרצ, באמצעות דוא»ל: leeoz@meretz.org.il

התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא: יום חמישי ה- 20.2.14.

 

בברכה,

 

פרופ’ אייל גרוס, יו»ר וועדת חוקה.

 

לנוחיותכם, פורמט להגשת הצעה לתיקון .