גלאון על הארכת חוק האזרחות: סער ממשיך במדיניות הלא אנושית של קודמו, ישי.

יושבת ראש מרצ, זהבה גלאון בעקבות ההחלטה להאריך את חוק האזרחות, המונע איחוד משפחות של פלסטינים עם בני זוגם אזרחי ישראל:

«השר סער ממשיך במדיניות הלא אנושית של קודמו בתפקיד, אלי ישי. ההתייחסות לכל הפלסטינים כאילו הם סיכון בטחוני היא התייחסות גזענית, המפלה אזרחים על רקע השתייכותם האתנית והלאומית».

«החוק שהממשלה אישרה היום מטיל מגבלות דרקונית על חופש הנישואין של אזרחי ישראל הערבים ומביא לפירוקן של משפחות שלמות ולקריעת אלפי ילדים מהוריהם».

גלאון, שעתרה בעבר לבג»צ נגד חוק האזרחות, הוסיפה כי «הדרך היחידה והנכונה היא לעשות בדיקה פרטנית לכל מי שמבקש איחוד משפחות. ההכללה הקולקטיבית מונעת מאלפי אנשים המתגוררים בישראל מעמד וזכויות חברתיות בסיסיות».