(Hebrew) מרצ – בחירות פנימיות לקראת הבחירות לכנסת ה-22‎
(Hebrew) תוצאות ההצבעה בועידת מרצ 16.6
(Hebrew) מעודכן — לקראת ועידת מרצ ב-16.6 — סדרי דיון והצבעה, מיקום ועוד‎
(Hebrew) פסק דין ברנע נגד זנדברג 04/2019
(Hebrew) תוצאות הפריימריז — רשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הטעיית הציבור ומסירת מידע כוזב ע»י המועמד גורי מינצר בבחירות המקדימות במפלגת מרצ‎
(Hebrew) במת המועמדים והמועמדות — פריימריס 2019
(Hebrew) רשימת אתרי הצבעה בפריימריס 2019
(Hebrew) מועמדים בבחירות המקדימות לרשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הבהרה בנושא סקרי בחירות