(Hebrew) פסק הדין בנוגע לערעור על תוצאות הבחירות לרשימה המוניציפאלית ברמת גן ולראשותה
(Hebrew) לידיעת הציבור: רשימת התורמות והתורמים (עמוד מתעדכן)
(Hebrew) ישיבות הנהלת מרצ הקרובות | עדכון
(Hebrew) מצעד הגאווה בכפר סבא -תמונות
(Hebrew) תוצאות הבחירות המקדימות לרשימות המוניציפליות 2018
(Hebrew) במת המועמדים והמועמדות לבחירות המוניציפליות המקדימות
(Hebrew) תוצאות הבחירות למזכ»ל, הנהלה וועדות מרצ
(Hebrew) יו»ר מרצ: ח»כ תמר זנדברג
(Hebrew) נרשמים לניוזלטר של מרצ!