Category Archives: מרצ סטודנטים

מרצ לראשי האוניברסיטאות: “בטלו את הלימודים ביום הבחירות לרשויות המקומיות”

מזכ”ל מרצ- דרור מורג ויו”ר הסטודנטים של מרצ- דניאל צרפתי, פנו לראשי האוניברסיטאות בבקשה שיעודדו את השתתפותם של הסטודנטים בבחירות המוניציפאליות, שיתקיימו ב- 22.10 ויבטלו את יום הלימודים.

במכתב ששלחו לוועד ראשי האוניברסיטאות כתבו מורג וצרפתי: “אנו קוראים לכם לשקול את ביטול יום הלימודים או לכל הפחות לוותר על נוכחות החובה בשיעורים, במהלך יום ההצבעה. כידוע, בשונה מיום הבחירות לכנסת, אין יום שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות, דבר המקשה על חלק מהתושבים לממש את חובתם הדמוקרטית ולהצביע. על אחת כמה וכמה קשה הדבר לסטודנטים, שרבים מהם מתגוררים הרחק ממוסד הלימודים, ומבחינתם הצבעה כרוכה באבדן שעות לימודים, אבדן שעות עבודה ונסיעה ארוכה למקום מגוריהם”.

“שיעור ההצבעה בבחירות המקומיות הוא נמוך, ועומד על כ- 50% בלבד. שיעור הצבעה נמוך לא רק פוגע בייצוג של הקבוצות השונות בחברה, הוא  בעיקר מחליש את הדמוקרטיה הישראלית.  כמו כן אנו סבורים, שמחובתם של מוסדות האקדמיה לקדם ולעודד את השתתפות תלמידיהם בהליך הדמוקרטי ובחיי החברה על ידי קיומם של אירועי בחירות ו”שבועות פוליטיים”. כמי שעתידים להוביל ולהנהיג את מדינת ישראל, על הסטודנטים לממש את חובתם הבסיסית ביותר, להצביע ולהשפיע על הרכב הרשויות המקומיות, וכאן יש ביכולתכם לסייע”.

מורג וצרפתי הוסיפו: “אין לנו ספק, כי החלטה תקדימית שכזו, תחזק את הדמוקרטיה, את אמון הציבור במערכת הפוליטית ותקרב פלח חיוני, להשפעה על עתיד המדינה. יותר ממחווה של רצון טוב, החלטה כזו תעודד מעורבות ולקיחת אחריות”.

בדצמבר 2012 פנה מורג ליו”ר ועדת הבחירות בבקשה להציב קלפיות במוסדות האקדמיים במהלך הבחירות לכנסת ה- 19, ולאפשר לסטודנטים להצביע בקמפוסים”.