ש”ס נוהגת בכספי ציבור כמו מאפיה

הבוקר פורסם כי השר נהרי ארגן העברת מליוני שקלים ללא מכרז, למיזמים של רשת החינוך של ש”ס, דרך בן דודו של אלי ישי, רן ישי, סמנכ”ל במשרד ראש הממשלה.

ח”כ ניצן הורוביץ: “שוב אנו עדים לפרשה בה ש”ס נוהגת בכספי המדינה כמו מאפייה המחלקת כספים לאנשיה ללא אישורים, מכרזים או כל סטנדרט ציבורי מינימלי. ראשיה ממציאים סעיפים תקציביים ודרכם מזרימים כספים לרשת החינוך של ש”ס המונעת מתלמידיה לימודי ליבה. כל זאת בקריצה של ראש הממשלה ושר החינוך משיקולים קואליציוניים.

“כבר עתה ברור כי מעורבותו של רן ישי, בן דודו של שר הפנים, בקבלת ההחלטה עומדת בניגוד עניינים ברור וחמור. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה ולבדוק מה היו הקריטריונים על פיהם נבחר המיזם של אל המעיין על פני 26 אחרים, מדוע ניתן פטור ממכרז ואיך קורה שסמנכ”ל משרד ראש הממשלה, בן דודו של אלי ישי מתערב בקבלת החלטה על העברת כספים לרשת החינוך של ש”ס בניגוד עניינים בוטה”.