זהבה גלאון ב-E1

ראשת מרצ זהבה גלאון במכתב ליועמ”ש : בטל את החלטת שר האוצר לחלט את כספי הראשות הפלסטינית

ראשת מרצ זהבה גלאון פנתה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה להורות לשר האוצר לבטל את ההחלטה לחלט 435 מיליון ₪ מכספי המיסים של הראשות הפלסטינית ולהעבירם לחברת החשמל.

 

גלאון:הכספים האלה אינם שייכים למדינת ישראל אלא לתושבי הרשות הפלסטינית, ושר האוצר וראש הממשלה חורגים מסמכותם בהחלטה זו באופן קיצוני וחמור. מעשה החילוט הוא אסור לכשעצמו, והממשלה מגדילה לעשות ומייעדת את הכספים לשימוש אקטיבי להסדרת חובות של חברת החשמל. נוסף על החריגה החמורה מסמכות בחילוט וקיזוז הרי גם אין בסמכות הממשלה לגבות חובות בשמה של חברה ממשלתית.”

המכתב: פניה ליועמש – חילוט חובות הרשות הפלסטינית – 12.12.12 – ב