קמפיין הזדהות לתמיכה במאבק האחיות

מתוך “ישראל היום” 12.12.12