The Social-Enviromental Forum

flyers-1

בראשות הפורום עומד אורי אלדר.

אתם מוזמנים לשמוע עוד בעמוד הפייסבוק של הפורום.

מפעילות הפורום החברתי-סביבתי: