Meretz Herzliya

 חברי מועצת העיר:

יהונתן יסעור – מ”מ וסגן ראש עיריית הרצליה (משנת 1998)

·         מחזיק תיקי תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים; ספורט; מתנ”סים; מסחר; נגישות; הגיל השלישי.

·         יו”ר ועדות מכרזים, תנועה והועדה לשימור אתרים.

·         תאגידים עירוניים – יו”ר עמותת ספורט “בני הרצליה”, יו”ר חברת “המרכז הקהילתי לספורט, תרבות ונופש בהרצליה” בע”מ, יו”ר הנהלת חברת “מוסדות חינוך ותרבות הרצליה”.

·         אחראי על תכניות אב לתחבורה, נגישות, לגיל השלישי ולספורט.

 

רות רזניק – יו”ר ועדות בריאות ורווחה.

 מזכירת הסניף – נאוה חרנם

 

 יו”ר הסניף – איל אורון, 0544333618, eopeace@gmail.com

במסגרת המוניציפאלית – מ”מ יו”ר (ויו”ר בפועל) של ועדת הקיימות, חבר ועדת איכות סביבה, מייסד וחבר האסיפה הכללית של בית הקברות החדש בהרצליה, חבר ועד מנהל של אנסמבל תיאטרון הרצליה וחבר ועדת ביקורת של תאגיד האומנות והתרבות הרצליה.

 

סניף מרצ הרצליה מעורב הן בפעילות הארצית והן בפעילות המקומית. במסגרת הפעילות המקומית, למרצ נציגים במועצת העיר והנהלת העירייה מזה שנים רבות. ראש עיריית הרצליה, יעל גרמן, נבחרה כנציגת מרצ להוביל את רשימת מרצ למועצת העיר ולהיות מועמדת מרצ לראשות העיר החל משנת 1998. עוד קודם לכן, נציגי מרצ כיהנו במועצת העיר והיוו גורם משפיעה הן כחברי קואליציה והן כחברי אופוזיציה. פעילות מרצ בתחום המקומי כוללת מעורבות ישירה ומכרעת בנושאי חברה ורווחה, תחבורה, עסקים, קיימות והגנה על הסביבה, תרבות, חופש דת וחופש מדת, חינוך ועוד. במסגרת זו, לנציגי מרצ במועצת העיר ולחברי הסניף המעורבים בתחום המקומי, הישגים רבים בתחומים הנ”ל ובהם יזום החלטה להפעלת תחבורה ציבורית בשבת בהרצליה (תחבורה), יזום והפעלת ועדת קיימות ייעודית לטובת הפיכת הרצליה לעיר בת קיימא, פתיחת בית קברות עירוני עם חלקה אזרחית-חלופית ועוד.

 

בתחום הארצי, סניף מרצ הרצליה, חבריו ופעיליו מעורבים במגוון תחומים ולוקחים חלק בהובלת המפלגה וכן בהובלת מאבקים מגוונים בכל פעילויות המפלגה. 

 

סניף מרצ הרצליה מקיים מפגשים קבועים הכוללים דיונים רבים בנושאים שעל סדר היום, פעילות שטח, מעורבות בעשייה המוניציפלית וכן הלאה.

 

יצירת קשר:

פייסבוק: www.facebook.com/Meretz.Hertzliya

דוא”ל: meretz.herzliya@gmail.com

[fbvinyl id=446626832051433 title=”” desc=”” limit=”3″]

[fbvinyl id=441930652521051 title=”” desc=”” limit=”3″]