ניצן הורוביץ בכנסת

ח”כ ניצן הורוביץ נגד הגזירות הכלכליות המתוכננות

ח”כ ניצן הורוביץ תקף היום שר האוצר החדש במהלך דיון מיוחד בכנסת שעסק בזגירות הכלכליות: “לפיד טוען שבא לשנות אבל בפועל ממשיך את מדיניות הכלכלית האכזרית של ביבי, ומחפש את הכסף בכיס של מעמד הביניים ובפגיעה בשכבות המוחלשות”.

 

במהלך דיון פגרה מיוחד שיזמה מרצ בכנסת אמר הורוביץ, כי התקציב המסתמן יכלול קיצוץ קשה וכואב בשירותים החברתיים והקפאת תוכניות הפיתוח. “הדבר לא חייב להיות כך”, אמר הורוביץ, “על שר האוצר לזנוח את הפרקטיקות הנלוזות הנהוגות במשרד האוצר, ולאמץ מתכונת דיון חדשה, המציעה הכרעה בין חלופות תקציביות ברורות, שיידונו תוך מודעות מלאה למשמעות החברתית הנגזרת מהן”.

הורוביץ שאימץ יוזמה של ארגונים חברתיים למען קידום תקציב חברתי ותקף את הליך העברת התקציב הנעשה במחשכי משרד האוצר, הוסיף כי “המצב הנוכחי בו שרים מאשרים- בתיקונים זעירים- הצעת תקציב ‘סגורה’ שגיבש משרד האוצר, בלי שעמדו על משמעויותיה והשלכותיה אינו סביר”.

לדבריו, “השימוש בחלופות התקציב יוביל להגדרת יעדים חברתיים מדידים (לצד יעדי הצמיחה) וכן תוכניות פעולה, הקטנה משמעותית של חוק ההסדרים ושיתוף גדול יותר של השרים, הכנסת והציבור בדיון המהותי”.