זהבה גלאון

אושרה הצעת חוק לחלוקה שווה של זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו של ח”כ זהבה גלאון וחיים כץ

הכנסת אישרה את החוק של חברי הכנסת חיים כץ וזהבה גלאון לחלוקה שווה של זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו. אחרי 13 שנים ו-313 דיונים, אושר החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. גלאון:”זוהי מהפכה ותיקון עיוות של שנים המסייע להגן על נשים מוחלשות שהיו תלויות בבני זוגן כל חייהן, ולאחר הגירושין והפרישה נותרו חסרות זכויות פנסיה ותלויות בחסדי העמית ובחסדי קרן הפנסיה”. מליאת הכנסת אישרה היום, 28.7.2014, את החוק הקובע חלוקה שווה של זכויות פנסיה בין בני זוג שהתגרשו. החוק עבר לאחר 13 שנים ו-313 דיונים בוועדת עבודה, רווחה ובריאות. החוק, מיוזמתם של יו”ר מרצ, זהבה גלאון, וח”כ חיים כץ, יו”ר ועדת עבודה, רווחה ובריאות, מחייב את קרנות הפנסיה לאפשר לבני זוג לחלק באופן שווה וצודק את הזכאות לקצבת פנסיה על פי הכלל שנקבע בהסכם הגירושין, ומבקש לשנות את המצב הנוכחי, בו חוקי הפנסיה מתייחסים לצבירת הפנסיה כשייכת בלעדית לעמית, וזאת למרות שהחוק והפסיקה בישראל מכירים בנכסים שצבר אחד מבני הזוג כנכס משותף של בני הזוג, במידה ונצבר במהלך החיים המשותפים. גלאון: “אחרי 13 שנים ו-300 דיונים, חברי, חיים כץ, ואני, הצלחנו לחולל מהפכה ולתקן עיוות של שנים ולחייב את קרנות הפנסיה לאפשר לבני הזוג לחלק ביניהם באופן צודק הזכאות לקצבת הפנסיה, על פי הכלל שנקבע בהסכם הגירושין. זהו תיקון צודק, המסייע להגן בדיוק על אותן נשים מוחלשות שהיו תלויות בבני זוגן כל חייהן, ולאחר הגירושין והפרישה נותרו חסרות זכויות פנסיה ותלויות בחסדי העמית ובחסדי קרן הפנסיה”.