(Hebrew) תוצאות הפריימריז – רשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הטעיית הציבור ומסירת מידע כוזב ע”י המועמד גורי מינצר בבחירות המקדימות במפלגת מרצ‎
(Hebrew) במת המועמדים והמועמדות – פריימריס 2019
(Hebrew) רשימת אתרי הצבעה בפריימריס 2019
(Hebrew) מועמדים בבחירות המקדימות לרשימת מרצ לכנסת ה-21
(Hebrew) הבהרה בנושא סקרי בחירות
(Hebrew) פרסום ספר בוחרים סופי לאחר ערעורים והרשמה להצבעה מוקדמת
(Hebrew) פסק הדין בעתירה לפרשנות החוקה והתקנון בעניין התמודדות מוסי רז
(Hebrew) החלטת ביה”ד – עתירת אילן שדה
(Hebrew) התייחסות ח”כ תמר זנדברג וח”כ מיכל רוזין לנוהל לבירור קובלנות על הטרדה מינית של בית הדין
(Hebrew) קביעת נוהל בית הדין לברור קובלנות בדבר הטרדה מינית‎