תקציב מרצ לשנת 2017

ברוח השקיפות המאפיינת את מרצ, מצורף בלינק תקציב מרצ לשנת 2017 כפי שאושר בוועדת הכספים פה אחד בחודש נובמבר. הנהלת מרצ אישרה את התקציב בינואר ללא מתנגדים.