סיכום פעילות חברתית-כלכלית

עם שלושה חברי כנסת בלבד, מרצ היא הסיעה החברתית ביותר בכנסת, לפי מדד "המשמר החברתי" שמפורסם באתר כנסת פתוחה.

בכנסת פתוחה בדקו ומצאו כי מרצ מובילה גם ב-14 מדדים נוספים, ביניהם המדדים של שוויון הזדמנויות, קידום החינוך הציבורי, הקטנת אי השוויון במשק, קידום זכויות העובדים, סיוע לנזקקים ומדד שיקום והעצמת המוסד לביטוח לאומי.

מרצ מובילה גם במדדים האזרחיים, כגון הפרדת הדת מהמדינה, שוויון מגדרי, זכויות אדם, קיימות, שקיפות המידע, קידום החברה האזרחית ומדד קידום אכיפת החוק והבטחת הביטחון האישי.   

בכנסת האחרונה, הצליחו חברי הכנסת של מרצ, גם ממקומם כסיעת אופוזיציה קטנה, להכניס 27 חוקים חדשים לספר החוקים של ישראל, להעביר 3 הצעות חוק נוספות בקריאה ראשונה, ו-12 בקריאה טרומית. מרצ הניחה 440 הצעות חוק, העלתה 153 שאילתות, הגישה 337 הצעות דחופות לסדר היום ויזמה כ-50 הצעות אי אמון בממשלה.

מרצ הובילה מאבקים ציבוריים חשובים, בכנסת ומחוץ לה, ביניהם המאבק לסיוע למפעלים במצוקה, המאבק לעצירת הפרטת השירותים הציבוריים ונגד העסקה קבלנית, המאבק נגד הריכוזיות במשק, נגד העלאת גיל הפרישה לנשים, למען תחבורה ציבורית בשבת ועוד.

סדרי עדיפויות ותקציב המדינה

פנסיה ושוק ההון

תעסוקה הוגנת

מיסוי וצרכנות

מדיניות בריאות

מדיניות רווחה

מדיניות דיור

תחבורה ונגישות