ועדות מיוחדות בכנסת

ועדת משנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות –  עם תחילת הכנסת ה-18 הוקמה ועדת המשנה בראשות מרצ.  הוועדה עוסקת בהנגשת  כל מבני הציבור והעסקים לבעלי מוגבלות פיזית ומוגבלות חושית כגון( עיוורון או חירשות). הועדה העבירה תקנות להנגשת מוסדות חינוך, תקנות להנגשת מתקנים ושירותים של חברות הטלפוניה ,תקנות אגרות מורשה נגישות, תקנות להנגשת מקומות שאינם בניינים (חופי רחצה, בתי קברות, פארקים גנים ועוד) ותקנות האוסרות אפליית בעלי מובלות בביטוח.

הוועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים –  באוגוסט 2011 קיבלה מרצ את ראשות הוועדה. הוועדה עוסקת בסוגיות הקשורות לחייהם של מהגרי עבודה בתחומי הסיעוד, החקלאות והבנייה וגם בנושאים הקשורים באוכלוסיית מבקשי המקלט ובעובדים פלשתינאים. המסר המרכזי של מרצ הוא שהטיפול באוכלוסיית העובדים הזרים ומבקשי המקלט צריך להיות באחריות המדינה . המדינה צריכה לגבש מדיניות כוללת שתבטיח את קיומן בכבוד של אותן אוכלוסיות תוך שמירה על זכויות אדם אוניברסאליות. כמו כן המדינה צריכה לגבש מדיניות אשר תקטין את הסתמכות שוק העבודה על עובדים זרים וכן פיתוח מדיניות שתמנע כניסה המונית של מבקשי מקלט ותאפשר עזיבה מרצון של מי שכבר נמצא בתחומי מדינת ישראל.

לאחרונה קיימה הוועדה 2 סיורים: האחד בארגונים המסייעים לאוכלוסיות אלו בת"א והשני במתקן מת"ן של שירות בתי הסוהר בו מוחזקים קטינים המבקשים מקלט.