הרשימה

 

זהבה גלאון אילן גילאון עיסאווי פריג' מיכל רוזין  תמר זנדברג 
מוסי רז גבי לסקי אבי דבוש אבשלום (אבו) וילן אורי זכי