סטודנטים וצעירים מירושלים הפגינו נגד תוואי גדר ההפרדה מול בגצ בעת דיון בעתירה נגד התוואי