ח"כ זהבה גלאון, בעתירה לבג"צ: לאסור שיווק פוליסת ביטוח למטרידים מינית

גלאון אומרת, כי הפוליסה משדרת לדירקטורים ולנושאי משרה כי הדרך פתוחה בפניהם להטריד מינית את הכפופים להם ומעודדת הטרדות מיניות. גלאון סבורה שפוליסת ביטוח כזאת משולה לפוליסת ביטוח שתבטח גברים בגין תביעות על אלימות נגד נשותיהם.

עו"ד קידר כותב בעתירה, כי שיווק הפוליסה, ללא התערבות של היועמ"ש והמפקח על הביטוח, לוקה בחוסר סבירות קיצוני שנוגד את האינטרס הציבורי. מתן היתר לפוליסה שכזאת, מפחית את הסיכון שבעבירה,מנטרל את כוח ההרתעה, ומרוקן מתוכנו את החוק נגד הטרדות מיניות. הטרדה מינית היא פגיעה חמורה בכבוד האדם ובזכותו על גופו התנהגות בלתי-מוסרית, פוגענית ומשפילה, שהיא עבירה פלילית ועוולה אזרחית. חברת הביטוח AIG והממונים על אכיפת החוק פוגעים בשלום הציבור כאשר הם מאפשרים כיסוי ביטוחי להתנהגות שכזאת.

ביטוח לנושאי משרה אמור לאפשר להם ניהול תקין של החברה תוך צמצום אחריותם האישית. הם מבוטחים בתוקף תפקידם, בתחום פעילותה של החברה. רק תפיסת עולם שוביניסטית וסקסיסטית גורסת שהטרדה מינית היא מרכיב בתפקידם של דירקטורים ו/או תחום פעולה של חברה. מעוות להניח שהטרדה מינית היא "נזק נלווה" או רשלנות.