ברמת גן – מרצ תדאג לתושבים בשמה ובדגלה / שיחה עם צחי זליכה, ראש רשימת מרצ וחבר ועידת מרצ

בשנת 1999, לקראת הבחירות שהיו אז לכנסת, הצטרף צחי למרצ, משום שדרכה והאידיאולוגיה שלה התאימו להשקפותיו ולתפיסותיו החברתיות והפוליטיות. וכבר בשנת 2003, הוא נבחר מטעם מרצ ברמת גן למועצת העיר והיה הנבחר הצעיר ביותר שנבחר אי פעם למועצת העיר רמת גן.
צחי קיבל שני תיקים הקשורים באיכות הסביבה וצבי בר ראש העיר אכן סבר שתיקים אלה מתאימים מאד לנציג של מרצ. התיקים שצחי קיבל, כנציג מרצ, היו תיק גנים ונוף ותיק איכות הסביבה. מרצ מטפלת, אפוא, בכל הנושאים של חזות העיר והניקיון שלה.
ש: מהו הרכב הרשימה שלכם, רשימת מרצ לעירייה, בבחירות שיערכו בחודש הבא, ב-11 בנובמבר, בה תלכו בשמכם ובדגלכם?
צחי: בראש הרשימה הציבו אותי, במקום השני הצבנו את יולי גולדשטיין, צעירה בת 27 שעלתה מרוסיה והיא עולה חדשה, במקום השלישי נמצא יואב קריים המפורסם, שהיה מנהיג הנכים, וכן הצבנו ברשימה את אדיר בן עזרא, סטודנט ואת ג'ואן, פעילה ותיקה ברצ ובמרצ כבר במשך עשרות בשנים (ועכשיו היא גם פועלת במקביל במטה של ברק אובמה). ג'ואן הייתה חברת מועצה לפני והיא מתמצאת היטב בכל הנושאים שעל הפרק.
ש: תפרט, בבקשה, את עיקרי מצע הבחירות שלכם?
צחי: המצע שלנו ידגיש בכל הרמות את תכניתנו לשפר את רמת השירותים לתושבים בעיר וראשית כל לתושבים עם מוגבלויות. נפעל לקיצור הליכי הביורוקרטיה עבורם וכן לשיפור דרכי הגישה לבעלי מוגבלויות. זה מתקשר עם דרישתנו לחיזוק מחלקת הרווחה בעיר והוספת תקנים של עובדים למחלקה חשובה זו.
ש: ומה לגבי החינוך, העומד בראש המצע של רשימות מרצ ברוב המקומות?
צחי: ברמת גן החינוך הפורמלי הוא מצוין ואנו נמצאים בצמרת ההישגים. לכן לא נדרוש שינוי של מה שטוב. לעומת זאת יש לתקן הרבה בחינוך הבלתי פורמלי בכל הרמות והגילים עם דגש שיש צורך לחזק ולעודד את תנועות הנוער בעיר וכן את החינוך למבוגרים. עם זאת לא ננוח על זרי דפנה ונפעל שגם החינוך הפורמלי ישמור על רמתו הגבוהה ועל המצוינות של התלמידים.
דגש חזק מאד נשים, כיאות למרצ, על כל הנושאים הירוקים של איכות החיים והסביבה, שמירת הניקיון וטיפוח חזות העיר, על שמירת ריאות ירוקות בכל מקום שבו יבנו בניה לגובה. אנו בעיקרון נתנגד לבניה לגובה בשיכונים שבהם הבנייה היא צמודת קרקע ונפעל גם לבניית פארקים וגנים חדשים ונוספים בעיר. כן נטפל בנושא של מקורות אנרגיה חלופיים ונקיים.
נושא חשוב מאד שיובלט במצע שלנו הוא פיתוח תשתית של תחבורה ציבורית ברמת גן ונפעל להקמת מערך היסעים עבור הצעירים שרוצים לנסוע לים ולמקומות הבילוי השונים.
לא פחות חשוב מזה הוא קידום הפרויקטים של דיור בר השגה לצעירים שגדלו בעיר ורוצים להישאר בה.
נפעל גם לעידוד הסטודנטים בני ובנות רמת גן ונטפל בהקצאת מלגות עבורם, הנחות בשכר הלימוד,
הקלה בתשלום הארנונה שלהם ועוד. ולא הזכרנו את שבילי האופניים, שאני, צחי זליכה, יזמתי ופיתחתי בעיר ובכוונתנו להמשיך ולפתח את הפרויקט הזה. וכן, נטפל גם בעצי הפיקוסים השתולים בעיר, שמסבים לכלוך רב מאד.

שוחח ורשם: נחום שור