סיורים בחברון עם "בני אברהם"

פרטים והרשמה אתרי האנגלית:
בני אברהם
http://groups.google.com/group/bnei-avraham לרשימת התפוצה ועוד