תקציב המדינה ויוקר המחייה

סוגיות יוקר המחיה הייתה נושא מרכזי בכנסת הנוכחית. חברי הכנסת של מרצ הובילו חקיקה בתחומים השונים, שנועדה להתמודד עם יוקר המחייה ולהביא להנגשת מוצרי יסוד ותרופות לאזרחים.

הישגים מרכזיים:

  • המאבק בריכוזיות במשק – ראשת מרצ גלאון היתה ממובילי המאבק בוועדת הכספים להחמרת חוק הריכוזיות ולהחלתו על גופים וחברות רבים יותר, אשר פועלים באופן ריכוזי ופוגעים בכלכלה ובמשק.
  • חשיפת הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות – יו"ר מרצ גלאון הובילה מאבק לפרסום הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות. לאחר פניות חוזרות ונשנות לראש הממשלה ולשר האוצר, גלאון עתרה לבג"צ אשר חייב את המדינה לפרסם את הפרוטוקולים. 
  • המאבק בתשלום הכופר של בנק לאומי לרשויות המס האמריקאיות – יו"ר מרצ גלאון וח"כ תמר זנדברג פנו למפקח על הבנקים, לשר האוצר, למבקר המדינה ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לעצור את תשלום הקנס שצפוי בנק לאומי להעביר לרשויות האמריקאיות בגין סיוע להעלמת מס ללקוחות אמריקאים ולהטיל את האחריות על נושאי המשרה האחראים בבנק. בתגובה לפניותיהן התחייב המפקח על הבנקים לבחון הטלת אחריות אישית עם סיום החקירה בארצות הברית.
  • המאבק במינוי עודד שריג למנכ"ל מגדל – יו"ר מרצ גלאון נאבקה במינויו של המפקח על הביטוח לשעבר, עודד שריג, למנכ"ל מגדל. בשיתוף עם התנועה לאיכות השלטון, גלאון פנתה בנושא למפקחת על הבנקים, בטענה כי קיים ניגוד עניינים במינויו של שריג, שאישר בזמן שכיהן כממונה את רכישת מגדל על ידי שלמה אליהן, אישור שנתפס כבעייתי ושנוי במחלוקת. המפקחת על הביטוח הודיעה כי היא מתנגדת למינוי.
  • מרצ נאבקה סביב תכנית המכירה של חברת כלל ביטוח לרוכשים מסין – סביב הניסיון למכור את ענקית הביטוח "כלל ביטוח" לרוכשים מסין, יזמה מרצ דיון בוועדת הכספים נגד המכירה והעברת השליטה בכספי ציבור ובחסכונות של מאות אלפי אזרחים בישראל לבעלים זרים. סביב המאבק נוצר לחץ ציבורי מאסיבי והמכירה בוטלה. 
  • מאבק בתקציב המדינה: עם הגשת תקציב הגזרות של 2013, ושוב עם הצעת התקציב לשנת 2015 הציגה מרצ הציגה הצעות תקציב אלטרנטיביות, שהציגו מתווה מגובש ומפורט לצמצום הפערים החברתיים הכלכליים ולטיפול בסוגייות הבוערות בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה תוך הנעת המשק הישראלי. התקציבים האלטרנטיביים של מרצ, שהוגשו לעיון חברי הכנסת ולשר האוצר, הציגו שורה של מקורות אלטרנטיביים מגובים בנתונים למימון התכניות החברתיות שמציעה המפלגה. 
  • תקציב החטיבה להתיישבות – יו"ר מרצ ח"כ גלאון נאבקה בוועדת הכספים כדי לעצור את ההעברות התקציביות ממשרד האוצר לחטיבה להתיישבות, הזרוע הביצועית של הממשלה לבנייה בהתנחלויות, ולהחיל שקיפות בתקציבי החטיבה. בעקבות בקשת גלאון הוציאה שרת המשפטים צו המבקש להגדיר את החטיבה כרשות ציבורית לפי חוק חופש המידע.
  • מאבק לשקיפות בתקציב הביטחון – מרצ מוסיפה להיאבק בגידול המאסיבי בתקציב הביטחון ובהיעדר השקיפות בגיבושו. ח"כ ניצן הורוביץ הוביל בכנסת האחרונה מוביל מאבק ויוזמת חקיקה לשקיפות בתקציב הביטחון, שנתקלה בהתנגדות והופלה ע"י הקואליציה. ח"כ גלאון ממשיכה להיאבק בהעברות התקציבים השוטפים למערכת הביטחון במסגרת פעילותה בוועדת הכספים.

הצעות חוק שזכו לתמיכת הממשלה:

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח, תיקון – ריבית על יתרת זכות) לפי הצעת חוק שיזם ח"כ הורוביץ, יחוייבו הבנקים להעניק ללקוחותיהם ריבית על יתרת זכות בחשבונותיהם. גובה הריבית ייקבע בהמשך ע"י בנק ישראל ומשרד האוצר. החוק נועד לאזן את עלויות שירותי הבנקאות ולעודד את הלקוחות לשמור על יתרות זכות בחשבונתיהם. הצעת החוק עברה קריאה טרומית

פטור מתשלום לעגלות בתחבורה ציבורית ח"כ הורוביץ הוביל הצעת חוק שביקשה לפטור מתשלום על עגלות ילדים בתחבורה ציבורית. הצעת החוק זכתה לתמיכת הממשלה, והומרה לתקנות שהתקין משרד התחבורה שמסדירות את סוגיית התשלום מול חברות התחבורה הציבורית. 

הצעות חוק שקודמו על ידי חברי הסיעה וקידומן ימשיך בכנסת הבאה:

הנהגת מע"מ אפס על תרופות  – ח"כ גילאון הגיש הצעת חוק שנועדה לבטל את המע"מ על תרופות, מתוך תפיסה שתרופות מהוות מוצר בסיסי, ובמטרה להוזילן ולהקל על הפיכתן לברות השגה עבור קשישים ואזרחים עניים. הצעת החוק הופלה ע"י הממשלה.

הנהגת מע"מ אפס על מוצרי יסוד – הצעת החוק שהגיש ח"כ גילאון נועדה לבטל את המע"מ על מוצרי היסוד- מוצרי מזון הנמצאים בפיקוח, בין היתר: חלב, לחם, שמן ועוד. הצעת החוק הופלה ע"י הממשלה.

הצעת חוק: איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט – הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מבקשת לאסור על גביית עמלה נוספת עבור עסקה ברשת האינטרנט. בהתחשב בכך שעשיית עסקה באמצעות האינטרנט חוסכת עלויות הפעלה ומכירה לבית העסק, אין הצדקה לגבות דמי עמלה נוספים באמצעות תשלום זה .

הודעה לפני גביית חוב בביטוח לאומי – הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מציעה לחייב את המוסד לביטוח לאומי לשלוח לחייב, בתוך חודשיים ממועד היווצרות חוב ראשון לכל המאוחר, הודעה בכתב בדבר חוב דמי ביטוח שצבר ובדבר החבות הנוספת בקנס ובתוספת בעד חוב זה ובעד חובות עתידיים. 

המאבק בעוני וקצבת ילדים הוגנת – על רקע הקיצוץ בגובה קצבת הילדים, שדרדר 35 אלף ילדים נוספים למעגל העוני, הניח ח"כ גילאון ההצעת חוק לקצבת ילדים הוגנת. בדומה להמלצה שנגנזה מדוח הוועדה למלחמה בעוני, הצעת החוק מבקשת לבטל את הקיצוץ בקצבאות הילדים ולהעלות את גובה הקצבה לממוצע במדינות ה- OECD.

תיקון לתקנות ההוצאה לפועל (שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים), מטרתה של הצעת חוק הינה להפחית את שכר טרחת כונסי נכסים ועורכי דין בהליכי מימוש. היום נוצר מצב בו גובה שכר כונס נכסים או עורך דין המטפלים בתיק יכול להגיע למעל למחצית ואף למלוא סכום החוב. הצעה זו מציעה להגביל את הסכום.

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ביטול סמכויות גבייה מנהליות) מטרתה של הצעת  החוק שהציעה ח"כ זנדברג היא לשנות את החקיקה המיושנת (מאז ימי המנדט) בתחום ולדאוג כי רשות מקומית לא תוכל לעקל רכוש וחשבון בנק מתושב כנגד חוב ללא משפט.

הצעת חוק לביטול עמלת פירעון מוקדם במשכנתאות – הצעת החוק שקידם ח"כ גילאון נועדה לחייב את הבנקים להציע לנוטלי המשכנתאות מסלול הלוואה בריבית קבועה ללא עמלת פירעון מוקדם- עמלה שגובהה מגיע כיום עד מאות אלפי שקלים. הצעת החוק נחסמה ע"י ועדת השרים.

הצעת חוק לאיסור גביית עמלה בעד טיפול בירושות ובעזבונות – הצעת החוק שהניח ח"כ גילאון יחד עם ח"כ לוין (ליכוד) נועדה לצמצם את רווחיהם של הבנקים מפעולות הקשורות לטיפול וסגירת חשבונות של לקוחותיהם שנפטרו.

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – איסור על תאגיד בנקאי להחזיק בחברת כרטיסי אשראי) – לפי הצעת החוק שהגישה ראשת מרצ גלאון, כרטיסי האשראי יופרדו מהבנקים, ועל תאגיד בנקאי יאסר להחזיק בחברת כרטיס אשראי. הצעת החוק נועדה לצמצם את הריכוזיות בשוק הבנקאות, להוריד את גובה העמלות שגובים כעת בנקאים על שירותי כרטסי אשראי שבבעלותם,  ולהפוך את חברות האשראי למתחרות בבנקים – במטרה לשפר את השירות והמחיר ללקוח).

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול הפטור על רווחי הון ממכירת אג"ח מדינה למשקיעים זרים), התשע"ד- 2014  הצעת החוק שהגישה ח"כ זנדברג מבקשת לבטל את הפטור למשקיעים זרים על רווחי הון ממכירת אגרות חוב של המדינה, ובכך למנוע פעילות של ספקולנטים למטרת עשיית רווח לטווח קצר, פעילות אשר פוגעת במשק הישראלי ובציבור החוסכים הישראלי.

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – הגבלת הוצאות גבייה, ריבית פיגורים ושכר טרחת עורך דין) –מטרת הצעת החוק שהגיש ח"כ פריג' היא ליצור תיקרה קשיחה לתפיחת החובות למוסדות הבנקאיים, כך שהחוב לא יגדל ביותר מ-15% בשנה. על מנת שגם אזרחים שאינם עומדים בהחזר הלוואתם, יוכלו להתאושש ולא להגיע למצב של קריסה כלכלית.  הצעת החוק נחסמה בקריאה טרומית .

תיקון להצעת חוק החברות – איסור על גוף פיננסי להצביע על מדיניות התגמול של גוף פיננסי אחר – לפי הצעת החוק שיזמה ראשת מרצ גלאון, נודעה להתמודד עם המצב הנוכחי, בו נציגי הגופים המוסדיים יושבים האחד בדירקטוריון של השני ומצביעים בעד משכורות עתק למנהלים, כשהם בפועל יודעים שמדובר בעסקה הדדית – ובהמשך, יצביע הגוף השני בעד משכורתיהם.