תוכנית מרצ להתמודדות עם יוקר המחיה

מרצ מציעה שורה של צעדים לצמצום ההוצאה הפרטית על חינוך ובריאות, להגברת התחרות ולפירוק הריכוזיות, שיחסכו למשפחה 1500 ₪ מהוצאות הדיור, המזון, המים, החשמל, החינוך, הבריאות ושירותי הבנקאות.

לצפייה והורדת התוכנית המלאה