הגשת טפסי התפקדות להשתתפות בבחירות לראשות מרצ

טפסי התפקדות שמולאו עד ה-17/2 ושיוגשו עד ה-18/2 בשעה 13:00 יוכלו להיכלל בספר הבוחרים לראשות המפלגה, ולכן מטה המפלגה לא יהיה פתוח במהלך סוף השבוע של 16-17 בפברואר.
לתשומת לבכם, טפסים עם שגיאות עלולים להיפסל ולכן מומלץ לבצע את ההתפקדות באמצעות אתר ההתפקדות באינטרנט.
כמו כן נזכיר כי הגשת למעלה מ-50 טפסים במרוכז מחייבת תיאום מראש במייל mitpakdim@meretz.org.il.
כמו כן התפקדות במזומן אפשרית רק בתיאום עם מזכ"ל המפלגה.