רשימת המועמדים בבחירות לנשיאות ועידת מרצ

בכינוס הוועידה שיתקיים ביום ראשון (7 בינואר), תערכנה בחירות
לנשיאות ועידת מרצ.

הבחירות תהיינה חשאיות, וחברי הוועידה יתבקשו לסמן שני שמות
לתפקיד חבר/ת נשיאות הוועידה ושם אחד לתפקיד יו"ר נשיאות
הוועידה.

ההצבעה תתקיים בביתן 10 במרכז הירידים בת"א בין השעות 18:30 ל-22:00.

להלן רשימת המועמדים:
מועמדים ליו"ר הנשיאות
וערי מוחמד
זכי אורי
קרומר שוקי

מועמדים לנשיאות
גלילי לילי
כהן שני
נהון דוריה
עדן מיכל
פרג עופר
שכטר עומר