רישום לאירוע לזכרה של שולמית אלוני

הרישום לאירוע הסתיים, לא נותרו מקומות באולם