קידום נשים ושיוויון מגדרי

הצעות חוק שעברו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים:

תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית ח"כ רוזין הגישה הצעת חוק שמגדילה את תקרת הפיצויים על הטרדות מיניות ללא הוכחת נזק מ-50,000 ל-120,000 (זאת בנוסף לענישה הפלילית). מטרת החוק היא להגדיל את ההרתעה לגבי עבירות הטרדה מינית. החוק עבר בקריאה שניה ושלישית.

תיקון לחוק למניעת הטרדה מינית שהגישה ח"כ רוזין, מרחיב את סעיף יחסי המרות כך שיכלול יחסים בין בעל תפקיד ציבורי לאזרחים הפונים אליו מתוקף סמכותו ("חוק מוטי מלכה") התיקון לחוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים – על פי הצעת החוק של יו"ר מרצ גלאון בוועדה יהיו נוכחות 4 נשים – שרה אחת, חברת כנסת אחת, נציגה אחת מלשכת עורכי הדין וטוענת רבנית אחת שתבחר שרת המשפטים. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק להעלאת גיל הנישואין – על פי החוק שקידמה ראשת מרצ גלאון עם ח"כים נוספים, גיל הנישואין יעלה מ-17 ל-18 ובנוסף תחוייב המשטרה לאכוף את החוק ולדווח מדי שנה לכנסת על הנעשה בנושא. הקורבנות העיקריים של תופעת נישואי הבוסר הן נערות צעירות, שמשפחותיהן משיאות אותן בלחץ ובכפיה, מתוך תפיסה לפיה מקומה הטבעי של האישה הוא בבית ותפקידה מתמצה בגידול ילדים. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית. 

הצעת חוק בתי המשפט – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים – הצעת החוק שקידמה ראשת מרצ גלאון לצד ח"כים נוספים, מבקשת להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים באמצעות חיוב הגופים השונים לשלוח נשים לוועדה. הוועדה לבחירת שופטים מונה 9 חברים וכוללת 2 נציגי ממשלה, 2 נציגי כנסת, 2 נציגים מלשכת עורכי הדין , 2 שופטים עליונים ואת נשיא בית המשפט העליון. על פי הצעת החוק לפחות כל אחד מן הנציגים ששולח כל גוף לוועדה, תהיה אישה. כן יעוגן בחקיקה שריון 4 מקומות לנשים מתוך 9 חברים, ובכך יישמר ייצוג נשי הולם בוועדה. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית. 

חלוקת זכויות פנסיה בגירושין – הצעת החוק של ראשת מרצ גלאון וח"כ חיים כץ (ליכוד), עברה בכנסת לאחר מאבק של למעלה מעשור. ההצעה מאפשרת לנשים שלא חסכו במשך שנים לפנסיה כי היו עקרות בית או עבדו בעבודות אחרות בהן אין צבירה פנסיונית, לקבל חזקה בחלקן בחסכון הפנסיוני של בעליהן לשעבר דרך קרן הפנסיה. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית.

הצעות חוק שזכו לתמיכת הממשלה:

תיקון לחוק הביטוח הלאומי – הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה – לפי הצעת החוק שהגישה ראשת מרצ גלאון, פגיעה מינית במקום העבודה תוכר כתאונת עבודה, וההתייחסות של ביטוח לאומי אליה- בכל הנוגע להקצאת קצבאות הקשורת לתאונות עבודה – תהייה ככזאת. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית.  

הצעת חוק הבטחת הכנסה (זכאות אישה השוהה במקלט לנשים מוכות) – ע"פ הצעת החוק של יו"ר מרצ גלאון, נשים  השוהות במקלט יזכו להבטחת הכנסה גם אם קודם כניסתן למקלט לא היו זכאיות לה. נשים מוכות השוהות במקלט מצויות במצוקה כלכלית ונאלצות בשל כך לשוב אל בן זוגן האלים. התיקון לחוק יסייע ויאפשר להן להתחיל חיים חדשים הרחק מהגבר האלים. במרץ 2012 אישרה הכנסת הבטחת הכנסה לנשים מוכות השוהות במקלט רק לאלה שקיבלו הבטחת הכנסה לפני כניסתן למקלט בגלל התנגדות האוצר. התיקון המוצע יעניק את אותה הבטחה לכולן. ההצעה עברה בקריאה טרומית

הצעת חוק הבטחת הכנסה (גמלה לבני זוג)- הצעת החוק של יו"ר מרצ גלאון, קובעת כי גמלת הכנסה תשולם לכל אחד מבני הזוג ישירות לחשבונו , כאשר התוספת בגין הילדים תיזקף לחשבונה של האישה . כמו כן הוא מבטיח את עצמאותן של נשים שלא תאלצנה לחיות תחת אלימות פיזית בשל תלותן הכלכלית בבן הזוג, או שתישארנה ללא כל אמצעי קיום, אם נפרדו מבן הזוג לתקופות קצרות. החוק נועד להבטיח לכל משפחה בישראל, הכנסה לסיפוק הצרכים לקיום בכבוד אנושי, בצורת גמלה המעוגנת בחוק והוא מהווה רשת מגן אחרונה לכל האוכלוסייה שרמת הכנסתה אינה מאפשרת קיום אנושי בכבוד. ההצעה עברה בקריאה טרומית.

הצעת חוק בתי דין רבניים – הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה ההצעה של ח"כ מיכל רוזין, מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנה. אחת מכל חמש נשים שמתגרשת נתונה לסחטנות ולסרבנות גט. יש כ-17 אלף תיקי גירושים וכל שנה כ-3000 נשים שמסורבות גט נפגעות מהתנהלות בתי הדין הרבניים.  הואיל ובמדינת ישראל עדיין לא נהוגים נישואים וגירושים אזרחיים חובה עלינו לסייע לאלפי הנשים שלכודות בכבלי נישואיהן והן מנועות מלהמשיך בחייהן. ההצעה עברה בקריאה טרומית

הצעת חוק שיווי זכויות האישה – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות על פי ההצעה שהגיש ח"כ הורוביץ, השלטון המקומי יחויב לתת ביטוי הולם לייצוגן של נשים בוועדות העירוניות. עד היום בחלק מן הוועדות לא היה כל ייצוג לנשים וכמו כן נעדר מקומן של נשים מדירקטוריונים של חברות עירוניות ומוועדות ציבוריות שממנה הרשות המקומית. הצעת החוק עברה קריאה טרומית. 

הצעת חוק הדיינים- כשירות למנהל בתי הדין הרבניים – הצעת החוק שהגיש ח"כ הורוביץ מאפשרת לאישה להתמנות גם למשרה של מנהלת בתי הדין הרבניים, ומבטלת את הדרישה הייחודית לכשירות לדיינות או לרבנות, הניתנת בישראל לגברים בלבד. במצב המשפטי הקיים כיום, בתי הדין הרבניים מאוישים ע"י דיינים גברים בלבד והחוק אינו מאפשר לאישה להתמנות אף למשרה של מנהלת בתי הדין –  שהיא משרה מנהלית ולא שיפוטית. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית. 

ייצוג נשים ברשימות למועצות מקומיות – חבר הכנסת ניצן הורוביץ הציע תיקון לחוק מימון מפלגות, לייצוג נשים ברשימות למועצות המקומיות. הצעת החוק קובעת, שסיעה או רשימה שלא כללה אישה אחת לפחות בכל שלישיית מועמדים ברצף, יופחת סכום המימון שהיא זכאית לו ב-15%.  הצעת החוק עברה קריאה טרומית.

הארכת חופשת הלידה לסטודנטיות והתאמתה לתנאי סטודנטים המשרתים במילואים – הצעת חוק שיזמה ח"כ רוזין הובילה לכך שהמל"ג אישרה תיקון לכללי זכויות הסטודנט/ית, במסגרתה הוארכה חופשת הלידה לסטודנטיות. לפי הכללים החדשים, יוכלו סטודנטיות להיעדר בשל היריון ולידה היעדרות של שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים – הגבוה מבין השניים.

הצעות חוק נוספות שקודמו על ידי חברי הסיעה וקידומן ימשיך בכנסת הבאה:

הצעת חוק קצבת נכות לעקרת בית – הצעה שמתקנת את המצב המעוות לפיו אישה נשואה שיצאה משוק העבודה לארבע שנים או יותר נחשבת באופן אוטומטי לעקרת בית לצורך חישוב הזכאות לקצבת נכות בביטוח הלאומי. זאת, בניגוד לגבר באותן הנסיבות בדיוק. הצעת החוק הופלה על ידי הממשלה.

הצעת חוק שיקום, פיצוי וסיוע משפטי לנפגעי עבירות מין –  הצעת החוק שיזמה ח"כ רוזין מבקשת לעגן בחקיקה את מסקנות הועדה הבינמשרדית בראשות מנחם וגשל, שהמליצה להעניק לנפגעי/ות  עבירה זכויות לפיצוי כספי, לשיקום ולסיוע משפטי.

הצעת חוק שתגביל את האפשרות לראיין קטינים המעורבים בעבירות מין – ח"כ רוזין הגישה הצעת חוק שתגביל את האפשרות לראיין קטינים המעורבים או שנפגעו בעבירות מין, במטרה להגן עליהם סביב האירועים שחוו ולמנוע פגיעה בפרטיותם.

הצעת חוק לביטול ההתיישנות על עבירות מין – הצעת החוק שהגישה ח"כ מיכל רוזין נועדה לאפשר בין היתר לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית בילדותן להגיש תלונה על הפוגעים בהם.

תיקון לחוק בתי המשפט (מחלקות לעבירות מין) – הצעת החוק שהגישה ח"כ מיכל רוזין מכירה בייחודיות של עבירות מין, ובכך שהשופטים והשופטות הדנים בתיקים אלו זקוקים להיכרות של תחומי ידע מגוונים, ולהתמחות ספציפית בתחום. הצעת החוק מבקשת להקים מחלקה בבתי המשפט שתיוחד לעבירות מין, בדומה לנעשה במדינות רבות אחרות.

הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון – טיפול נפשי לקטינים נפגעי אלימות) – הצעת החוק שיזמה ח"כ זנדברג מבקשת לאפשר טיפול פסיכולוגי במחיר מסובסד ונגיש לקטינים נפגעי אלימות. טיפול נפשי לקטינים נפגעי אלימות הינו מציל חיים וקריטי, משפחות רבות אינן יכולות לעמוד הנטל התשלומים הגבוהים לטיפול כזה. מרכזי הסיוע לנפגעי אלימות קורסים מחוסר תקציב ועלייה בבקשה לטיפול.

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים – הצעת החוק שהגישה ח"כ רוזין מחייבת אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הרווחה והבריאות לעבור הכשרות לזיהוי התעללות בילדים.  מטרתה של הצעת החוק היא לתת לאנשי המקצוע כלים לזיהוי המצוקות של ילדים סביב פגיעה מינית, ולהפסקת הפגיעה.

הצעת חוק לאיסור ביזוי נשים בפרסומות – הצעת החוק שהגישה ח"כ רוזין אוסרת על הצגה משפילה או מבזה של נשים בפרסומות, וקובעת גוף מפקח ומנגנון ענישה.

הצעת חוק פיצוי, שיקום וסיוע משפטי לנפגעי עבירות מין – הצעת החוק שהגישה ח"כ רוזין קובעת סל שיקום מקיף לקורבנות, המתייחס להיבטים רפואיים, נפשיים ומשפטיים להם זקוקות נפגעות תקיפה מינית. לפי החוק, הזכאות לסל תיקבע לפי וועדת שיקום מחוזית.

הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים – ראשת מרצ גלאון הציעה הצעת חוק המבקשת לאפשר לזוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, להתיר את נישואיהם בהליך אזרחי בבית הדין לענייני משפחה ולא בהליך דתי בבית הדין הרבני. ההצעה נתקלה בהתנגדות בוועדת שרים. 

החוק להפללת הלקוח – בכנסת הנוכחית המשיכה מרצ את קידום החוק להפללת הלקוח, המטיל אחריות פלילית על לקוחות שירותי מין, וקובע ענישה בחוק של תכנית טיפול בקהילה או מאסר. החוק עבר קריאה טרומית בכנסת הקודמת ובעקבות מאמצי קידום החקיקה בכנסת הנוכחית, הוחלט להקים וועדת בינמשרדית לבחינת החוק והשלכותיו. 

הצעת חוק – פטור מארנונה לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות הצעת החוק שהובילה ח"כ גלאון נועדה לפטור נשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות מתשלום ארנונה, ובכך להקל על חזרתן לחיים עצמאיים מחוץ למקלט. הצעת החוק נבלמה ע"י הקואליציה.

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – פנייה שוויונית בשילוט במקום ציבורי(- הצעת החוק שהציעה ח"כ זנדברג מבקשת להפוך את השלטים במקומות הציבוריים לכאלו המתייחסים לכלל האוכלוסייה, ובפרט ל51% באוכלוסייה שלא זוכה לייצוג. ההצעה מבקשת שימוש בשפה שוויונית במקומות בילוי ובמקומות ציבוריים, כזאת שתביע התייחסות ללשון נקבה וזכר.

הצעת חוק הנזיקין (תיקון – הנקה בציבור) ח"כ זנדברג הגישה הצעת חוק שתעגן את זכותן של נשים להניק את תינוקן במרחב הציבורי ללא חשש, ושנועדה להתמודד עם התנכלויות והטרדות שחובות אמהות המניקות בציבור.

זכות למגורים בדירה ציבורית לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות לפי הצעת החוק  שהובילה ח"כ זנדברג, נשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות תהיינה זכאיות למגורים בדיור ציבורי עם סיום תקופת שהייתן במקלט. הצעת החוק נועדה לעזור לנשים שיצאו ממקלט לנשים מוכות ולאפשר להן לבסס את עצמן ואת ילדיהן מבחינה כלכלית, תחת קורת גג קבועה.

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום – תיקון-סכום שלא יובא בחשבון במבחן הכנסה) – הצעת החוק נועדה לקבוע כי מבחן ההכנסה לקבלת קצבת מזונות מהביטוח הלאומי, עבור נשים שבני זוגן לשעבר אינם משלמים מזונות, יעמוד על פי ארבעה משכר המינימום. הצעת החוק נועדה להקל כלכלית על נשים שאינן מקבלות מזונות מבן זוגן לשעבר.