פרוטוקול ישיבת הנהלת מרצ

ב-20 ביוני, 2016, התקיימה ישיבה של הנהלת מרצ כדי לדון בהצעות לשינוי התקנון והחוקה.
לפרוטוקול הישיבה »