פרוטוקול ועידת מרצ לציון 50 שנה לכיבוש

ב-4 ביוני קיימה ועידת מרצ אירוע מיוחד בירושלים לציון יובל לשלטון הצבאי על הפלסטינים. אחרי 50 שנה ארוכות ומיותרות בשטחים, הגיעה העת לחזור לישראל.

להלן פרוטוקול הוועידה המלא »