פרוטוקולים נוספים 2018-2019

להלן קישור לפרוטוקול צוות הכרעות מוניציפלי מה-22.07.18
סיכום החלטות צוות הכרעות 22.7

להלן קישור לפרוטוקול צוות הכרעות מוניציפלי מה-03.09.18
פרוטוקול דיון צוות הכרעות נס ציונה 3.9 (1)

להלן קישור לפרוטוקול צוות הכרעות מוניציפלי מה-20.01.19
פרוטוקול הכרעות 20.1.19

להלן קישור להחלטת בית הדין בהחלטת דביר אביעם ואח' מה-06.03.2019
החלטת בית הדין 06.03.2019