פסק הדין בנוגע לעתירתו של זאב שפיר נ' רזניק, זנדברג, פריג' ואחרים

להלן פסק דין בנוגע לעתירתו של זאב שפיר נ' רזניק, זנדברג, פריג' ואחרים

לצפייה בפסק הדין, לחצו כאן.