עתירה לפרשנות החוקה והתקנון בעניין התמודדות מוסי רז

בהתאם להחלטת בית הדין של מרצ הוחלט לאפשר לחברי המפלגה להביע את עמדתם בנוגע לעתירה לפרשנות התקנון והחוקה שהוגשה בעניין התמודדותו של ח"כ מוסי רז בפריימריז לרשימה לכנסת ה-21.

מצ"ב קישור להחלטת בית הדין.

מצ"ב קישור לחו"ד של עו"ד יפעת סולל.

הבאת העמדה תעשה בהודעה בכתב למנהל מטה מרצ דניאל צרפתי בכתובת danielz@meretz.org.il בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים, אשר תוגש עד ולא יאוחר מיום ה' ה-03.01.2019 בשעה 12:00.