מרצ תל אביב-יפו

אמרי קלמן, יו"ר סניף תל אביב-יפו

יגיע כפיים 1 ת"א

מייל: imrikalmann@gmail.com

נגה בר לב, גזברית סניף תל אביב-יפו

noganoga49@gmail.com

למרצ שישה נציגים במועצת העיר תל אביב-יפו ובהם שתי סגניות ראש עיר – מיטל להבי, הממונה על תחום התחבורה, בינוי ותשתיות, ומהרטה ברוך-רון, הממונה על תחום הרווחה.

דוח חשבן נפש ספטמבר 2012   דוח חשבן נפש ספטמבר 2012 

מרצ תל אביב-יפו בפייסבוק