מרצ רמת השרון

איריס קלקא

טל': 054-7907424

מייל: meretz.rmhs@gmail.com

מרצ רמת השרון בפייסבוק

הריסה ופינוי השטח בפי גלילות

דוח מבקר העירייה לשנת 2013 כולל התייחסות ראש העירייה

דוח ביקורת מפורט לשנת 2012

דוח כספי שנתי מבוקר 2013

דוח ביקורת מפורט לשנת 2013