מרצ פתח תקווה

אורון מאירי, ראש רשימת מרצ פתח תקווה
טל': 052-555-8169
מייל: Oronme@gmail.com

אליזבטה בכר זמבוני, מזכירת סניף פתח תקווה
טל': 054-8152244
מייל: elisabettabahar@gmail.com