מרצ קריות

צבי ברנדסקי, יו"ר הסניף
טלפון: 052-3680753

שולמית רון, מזכירת סניף קריות
טלפון: 052-6866699