מרצ גבעתיים

ירון פרידמן, יו"ר סניף גבעתיים טל': 050-6577027 מייל: yfridi@gmail.com שמואל צ'יצ'ק, מזכיר סניף גבעתיים טל': 052-6805683 מייל: chichek@gmail.com