מרצ אשדוד

יניב קקון, יו"ר סניף אשדוד

טל': 050-7868567 | cackon@gmail.com

רחל ביטון, מזכיר סניף אשדוד

טל': 057-2593976 | biton.rachel@gmail.com