סביבה ותכנון עירוני

גם בכנסת הנוכחית הוסיפה מרצ להיות הכוח המוביל בסוגייות סביבתיות. לצד קידום חקיקה סביבתית, חברי וחברות הכנסת של מרצ פועלים בעבודה נמרצת בוועדות, בייזום דיונים דחופים ובפעילות מול משרדי הממשלה לקידום נושאים סביבתיים ולחשיפת מידע לגבי פעולות בעלות השלכות סביבתיות. בין הפעולות הבולטות של חברי וחברות הסיעה בכנסת הנוכחית:

  • ח"כ זנדברג הובילה בוועדת הפנים והגנת הסביבה מאבק נגד קידוחי הנפט ברמת הגולן, אשר עלולים לפגוע בקרקע ובמאגרי המים באיזור.
  • מרצ הובילה התנגדות לבקשות בז"ן להרחיב את בתי הזיקוק בחיפה – תהליך שצפוי להרחיב את הזיהום והתחלואה באיזור המפרץ.
  • סביב האסון האקולוגי בקו צינור הנפט אילת-אשקלון (קצא"א), פנתה ח"כ זנדברג ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להסרת החסיון מחברת קצא״א אשר אחראית לאסון.
  • ח"כ זנדברג אף נאבקת נגד הוצאת נציגי ארגוני הסביבה, אשר משרתים את האינטרס הציבורי, מועדות המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה, שהיא המוסד התכנוני העליון בישראל.
  • סביב הבנייה בחוף אשדוד, פעולתם של ח"כ רוזין וח"כ גילאון בוועדת הפנים של הכנסת הובילה לכך שהעירייה נאלצה לחשוף את תכניות הבנייה וההיתרים של הפעילות המתוכננות בחוף בעיר. ח"כ זנדברג מונתה לעמוד בראש וועדת משנה בנושא החופים, ופועלת להקים ולהסדיר במסגרתה רשות ים וחופים שתפקח ותנהל בפועל את נושא הים והחופים בישראל.
  • במסגרת פעילות השדולה שהקימה חברת הכנסת תמר זנדברג לתחבורה בת-קיימא נחשף כי כ-40 מיליון שקל בלבד הושקעו על ידי משרד התחבורה בסלילת שבילים ייעודיים לאופניים. ח"כ זנדברג גם הגישה הצעת חוק אשר מבטיחה מרחק מינימאלי של רכב ממונע מרוכב אופניים בזמן עקיפה, ודרשה לשים בראש סדר העדיפויות את הולכי הרגל ורוכבי האופניים על פני הרכב הפרטי המזהם.
  • מרצ הובילה הפגנה נגד העלאת מחירי התחבורה הציבורית בשיתוף ארגוני התחבורה והצעה לסדר במליאת הכנסת לביטול העלייה במחירים. ח"כ הורוביץ הגיש הצעת חוק להפעלת תחבורה ציבורית בשבת, שנחסמה ע"י וועדת השרים. ח"כ זנדברג הובילה מאבק והגשת הסתייגויות נגד החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים חוק אנטי תכנוני, סביבתי וחברתי שמחזק שכונות פרבריות יקרות ולא מקדם פיתרון למשבר הדיור.

הצעת החוק של מיכל רוזין, לצמצום השימוש בשקיות פלסטיק לא מתכלה עברה בקריאה טרומית. הצעת חוק נוספת שהגישה ח"כ רוזין להחזר הפיקדון על בקבוקי משקה נועדה לחייב בתי עסק לאפשר ללקוחותיהם לבחור האם לקבל את סכון הפיקדון על בקבוקים שהוחזרו בזיכוי או בכסף מזומן, ומטרתה להעלות את היקף ההחזרה של בקבוקי משקה.

תיקון להצעת חוק התכנון והבנייה (תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים) – הצעת חוק זו שהגישה ח"כ זנדברג מחייבת הכנה של תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים, אשר יסקור את המצב הקיים מבחינת התנועה ביחס לתחום התכנית ואת ההסדרים הנדרשים כדי להבטיח תנועה רציפה ובטוחה בתחומה, ממנה ואליה, ללא תלות ברכב פרטי. התסקיר ישמש ככלי עזר לצורך גיבושה הסופי של תכנית הבנייה ויאפשר תכנון נכון ואחראי של שכונות מגורים חדשות ותכניות אחרות שצפויות להביא לגידול במספר התושבים/ות.