ניצן הורוביץ נבחר ליו"ר מרצ

ברכות ליו"ר מרצ ניצן הורוביץ!

***
התוצאות המלאות:

ניצן הורוביץ 459 קולות 54%
תמר זנדברג 388 קולות 45%
דוד קשאני 0 קולות
נמנעים 1