מרצ – פריימריס 2022 – הודעה לבוחר

*המסמך מנוסח בלשון זכר להקלת רצף הקריאה אך מיועד לכל המגדרים כאחד

הודעה זו מרכזת את המידע וההחלטות שפורסמו עד כה במטרה להבהיר ולהנגיש את המידע לבוחרים.

כללי

הבחירות יתקיימו ב-23.8.2022 בין השעות 14:00-22:00 בהצבעה מקוונת ובקלפיות שיוצבו ברחבי הארץ (בקלפיות שיוצבו בישובים בהם עד 499 מתפקדים שעות ההצבעה יהיו 16:00-21:00).

*רשימת הקלפיות בהן תתאפשר הצבעה פיזית ושעות פתיחת הקלפי ניתן לראות בסוף המסמך ובקישור.

המועמדים

רשימת המועמדים מפורסמת בקישור.

הצבעה אינטרנטית

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, אשר זכתה לאישור הועידה, תתאפשר הצבעה מקוונת.

בהצבעה זו זכאים להצביע כל בעלי זכות ההצבעה, אשר להם טלפון ייחודי במרשם המפלגה, אשר יכול לזהות אותם ולקבל מסרון עם קוד אישי חד פעמי כחלק מתהליך הזיהוי.

ניתן לבדוק את הזכאות בקישור הבא: קישור. במידת הצורך תוצג הודעה עם קישור לעדכון הפרטים.

חברים שלא יכולים לקבל מסרון מסוג SMS מסיבה כלשהי יוכלו להצביע בקלפיות הפיזיות או לבקש בקשה חריגה להשתתף בהצבעה המקוונת באמצעות אמצעי זיהוי אחר בקישור הבא: קישור.

לקראת פתיחת ההצבעה יקבלו בעלי זכות הבחירה הודעה עם קישור למערכת ההצבעה ובה גם פרטים לגבי תמיכה טכנית במידת הצורך. יובהר כי גם ללא קישור זה ניתן לגשת ולהצביע בכל אחת מהקלפיות הפרוסות ברחבי הארץ.

טופס ההצבעה ואופן קביעת הרשימה לכנסת

ההצבעה תתבצע בשני מסכים שונים: אחד לבחירת יו"ר המפלגה והשני לבחירת המשך רשימת המפלגה לכנסת.

במסך הבחירה ליו"ר המפלגה יתבקש הבוחר לסמן 1 מבין 2 המועמדים המתמודדים לתפקיד זה. מי שיזכה למספר הקולות הרב ביותר יוכרז כיו"ר המפלגה והראשון ברשימתה לכנסת.

במסך הבחירה לרשימת המפלגה לכנסת יתבקש הבוחר לסמן 4 מועמדים בדיוק מבין אלו המתמודדים לרשימה. למעט מגבלה זו אין מגבלה או חובת סימון אחרת והמשקל שיוענק לכל סימון יהיה זהה.

שימו לב: הסבר מפורט בעניין מערכת ההצבעה הדיגיטלית – בהמשך מסמך זה.

ועדת הבחירות תמנה את מספר הסימונים שקיבל כל מועמד, ותדרג את המועמדים מהגבוה לנמוך, כך שמי שקיבל את מירב הקולות יוצב המקום הראשון (שני ברשימה לאחר יו"ר המפלגה) וכך הלאה.

המקומות ה-3 וה-5 בכל חמישייה (לא כולל יו"ר המפלגה) הוגדרו כרצפת ייצוג לכל מגדר, כלומר מקומות 4,6,9,11 וכך הלאה.

בהתאם, לאחר דירוג כל המועמדים תבדוק ועדת הבחירות את קיומה של הבטחת הייצוג המגדרית כאמור ותתקן את הדירוג במידת הצורך בדרך של "הקפצה".

רשימת מרצ לכנסת תכלול את יו"ר המפלגה, ואת המועמדים שיגיעו בבחירות ל-14 המקומות הראשונים (מקומות 2-15 ברשימה). מועמדים שיגיעו למקומות נמוכים יותר יומלצו להמשך הרשימה, אך מקומם בה אינו מובטח.

שוויון קולות

במקרה של שוויון קולות בהצבעה ליו"ר המפלגה יוכרזו בחירות חוזרות לתפקיד זה.

במקרה של שוויון קולות בהצבעה לרשימת המפלגה לכנסת במקומות 2-15 ברשימה תערך הגרלה בידי ועדת הבחירות של המפלגה ובפיקוח עורך-דין. המועמדים הנוגעים בדבר או נציגים מטעמם יוזמנו להשתתף בהגרלה שתערך לכל המאוחר תוך 24 שעות.

ערעור על תוצאות הבחירות

ניתן לערער על תוצאות הבחירות עד לתאריך ה-25.8.2022 בשעה 12:00 בצהריים. ועדת הבחירות לא תדון בערעורים שיוגשו לה לאחר מועד זה.

דיון בערעורים, ככל שיהיו, יערך ביום ה-28.8.2022 אחה"צ.

הסבר על הצבעה דיגיטלית במערכת סכהקול – פריימריס מרצ 2022

איך זה עובד?

עם פתיחת ההצבעה תישלח אליכם אל הטלפון הנייד הודעה עם קישור למערכת ההצבעה.  

אפשר להצביע במכשירים הבאים, ובתנאי שיש אתכם את הטלפון הנייד המופיע ברישומי המפלגה:

  • טלפון חכם
  • מחשב
  • טאבלט
  1. בחלון הכניסה יש למלא את מספר הזהות שלכם ב-9 ספרות ואת מספר הטלפון הנייד המופיע ברישומי המפלגה. לחצו על "כניסה".

2. אימות כפול – לאחר קבלת קוד אבטחה במסרון לטלפון הנייד עימו יש להקלידו במקום המתאים וללחוץ על "כניסה".

3. שאלון ההצבעה – בשאלון ההצבעה שתי שאלות. יש לסמן עם האצבע (או העכבר) את המועמד/ת הרצוי/ה לתפקיד היו"ר, וארבעה מועמדים לרשימה לכנסת. לביטול בחירה – יש ללחוץ פעם שניה על תמונת המועמד. לאחר שתסמנו את כל בחירותיכם (1 בשאלת היו"ר ו-4 ברשימה) – תועברו למסך אישור הצבעה.

4. מסך אישור הצבעה – סקרו את הצבעתכם (בדוגמה שלפנינו יש רק שאלה אחת ולא שתיים כמו בשאלון האמיתי, והשמות כמובן סתמיים). אם אין לכם תיקונים – אשרו את הצבעתכם באופן סופי. במידה ותרצו לתקן לחצו על חזרה לשאלון.
סיום ההצבעה – מתקבלת ההודעה:
הצבעתכם נקלטה – תודה.

לרשימת הקלפיות בהן תתאפשר הצבעה פיזית ושעות פתיחת הקלפי לחצו כאן

ניצן הורוביץ

שר הבריאות ניצן הורוביץ, נבחר לראשות המפלגה ביוני 2019. קודם לכן כיהן כח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. ב-2013 התמודד לראשות העיר תל אביב-יפו מטעם מרצ. הורוביץ הוא חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראש מפלגה בישראל. הוא הקים את תנועת ישראל חופשית למאבק בכפייה דתית, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ולקידום עירוניות מקיימת, תחבורה ציבורית והגנת הסביבה.

הורוביץ הוא בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, ועסק רבות בסיקור עניינים בינלאומיים. הוא היה פעיל בארגונים לזכויות אדם וארגוני סביבה, חבר במכון מתווים ובגופים נוספים לקידום השלום ויחסי החוץ של ישראל. הוא בוגר הפקולטה למשפטים ועורך-דין. גר בתל אביב עם עידו, בן זוגו מזה שנים רבות.

לנתניהו יש חברים מיליארדרים
למרצ יש רק אתכם.

ניצן הורוביץ

יו"ר מרצ ח"כ ניצן הורוביץ, נבחר לתפקיד ביוני 2019 וכיהן בח"כ מטעם מרצ בין השנים 2009-2015. חבר הכנסת ההומו המוצהר הראשון שעומד בראשות מפלגה בישראל, הקים את תנועת ישראל חופשית ועמד בראשה, הוביל את המאבק לשוויון הקהילה הגאה בישראל ופעל רבות למען הפרדת דת ומדינה ובנושאים עירוניים, תחבורתיים וסביבתיים. בעל רקע עיתונאי עשיר מזה 30 שנה, עסק רבות בסיקור ענייני חוץ, היה חבר במכון מיתווים, בעל תעודת עו"ד מוסמך ובוגר הפקולטה למשפטים והתמודד לראשות העיר תל אביב ב-2013. גר בתל אביב עם בן זוגו.

דילוג לתוכן