סמים, אלכוהול ועישון

צריכת הסיגריות, האלכוהול והסמים בישראל גוברת כל העת. תהליך זה הינו תוצאה של אופנות ומגמות תרבותיות והתפתחות טכנולוגית המאפשרת ייצור סמים בקלות יתרה.
השימוש בסמים קשים מהווה סכנה ופגיעה קשות בחייהם של המשתמשים ובסביבתם. עישון סיגריות הינו בעיה חברתית רחבת היקף, הגורמת לבעיות בריאותיות קשות של המעשנים ושל סביבתם, ולנטל תקציבי על מערכות הבריאות. גם השימוש הלא מידתי באלכוהול מביא ליצירת בעיות בריאות ובכל אלה מדינת ישראל אינה מטפלת באופן ראוי.

בישראל השימוש בסמים קשים וקלים מטופל באופן זהה. כך מתבזבזים כוחות ומשאבים של המשטרה ושל בתי המשפט שלא לצורך. המאמץ העיקרי חייב להתמקד במאבק בסוחרי הסמים הקשים, חינוך למניעה, בהפעלת תכניות גמילה מסודרות ובליווי לאחר סיום הגמילה. יש לפעול באמצעים חינוכיים נגד שימוש מופרז בסמים קלים ובאלכוהול ונגד עישון סיגריות.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

• הפסקת ההפללה של צרכני סמים מסוג הקנביס, והרשאה למכירה חוקית של קנביס לחולים, לפי מרשם רפואי. מתן אישור לגידול קנביס בפיקוח משרד הבריאות ומשרד החקלאות לצרכים רפואיים.
• אימוץ מדיניות טיפול במשתמשים בסמים קשים, אשר תתבסס על ההנחה לפיה המשתמשים בסמים קשים זקוקים לחמלה, טיפול וגמילה ולא לענישה, מעצר או מאסר.
• מאבק בלתי מתפשר ביצרני ובסוחרי סמים, במיוחד באלה המוכרים סיגריות, אלכוהול וסמים לקטינים.
• חקיקה ואכיפה מוגברת של חוקים המענישים את אלו שפעולתם תחת השפעת אלכוהול או סמים מסכנת את בטיחותם ובריאותם של אחרים.
• הקמת ועדת מומחים במשרד הבריאות למעקב אחר סמים חוקיים ולא חוקיים המופצים בישראל, דירוגם לפי רמת הסיכון הבריאותי ופרסום ממצאיה בעיתונות, באינטרנט, בבתי ספר ובמועדוני לילה.
• הגברת פעילויות חינוכיות מניעתיות להבהרת הנזקים הנגרמים מצריכת אלכוהול ועישון טבק.
• תקצוב הולם לפעילויות חינוכיות כנגד השימוש בסמים, אלכוהול ועישון גם בקרב הציבור הערבי.
• אשרור אמנת האו"ם למלחמה בעישון, ובכלל זה איסור פרסום סיגריות ומוצרי טבק.
• העלאת המס על סיגריות.
• חיזוק עוצמתה ויכולותיה של הרשות למלחמה בסמים והגדלת תקציבה, כך שתהיה מסוגלת לקיים תוכניות מניעה חינוכיות והסברתיות ולהרחיב את פעילותם של המוסדות לגמילה מסמים.
• מימון ציבורי לתוכניות גמילה מסיגריות.