מבקשי מקלט ועובדים זרים

על רקע היעדר גיבוש מדיניות מצד הממשלה בסוגיית הפליטים והחקיקה הגזענית של הקואליציה בנושאים אלו, מרצ המשיכה להיות הכוח המוביל בכנסת שמציג אלטרנטיבה ומוביל עשייה חיובית בנושא. חברות וחברי הכנסת של מרצ פעלו בדיונים בוועדות, בפניות לממשלה ובקידום חקיקה לטובת מציאת פתרונות שיקלו על מצבם של מבקשי המקלט, הפליטים והעובדים הזרים בישראל, ועל מצוקותיהם של תושבי השכונות הקולטות, בין היתר בדרום תל-אביב.

בכנסת הנוכחית הובילה מרצ מאבק נחוש בחוק המסתננים על שלל גרסאותיו, בין היתר בתיקונים לחוק האוסרים על הוצאת כספים מישראל, על סיוע למסתננים וכיו"ב. בעקבות פעולותיה של ח"כ רוזין, התחייבו הרשויות שלא לקנוס מעסיקים שמעסיקים מבקשי מקלט שאשרתם לא חודשה עקב התורים הארוכים בלשכות האוכלוס. מאמציה של ח"כ רוזין אף הביאו לביטול הזימון למתקן חולות לכל מי שהגיעו  כנערים ללא משפחה ותמיכה ונקלטו בכפרי נוער ברחבי הארץ.

הח"כים של מרצ אף הגישו הצעות חוק בנושא. ח"כ מיכל רוזין הגישה הצעת חוק המבקשת לשלול היתר להעסקת העסקת עובדים זרים ממעסיק שהוגש נגדו כתב אישום על סחר בבני אדם או העבדה בתנאי כפייה ועבדות. ח"כ גילאון הגיש הצעת חוק המבקשת לאפשר כניסת מבקרים רשמיים למתקן יהלום, בדומה לשאר מתקני הכליאה והמעצר בישראל. כיום, המקום אינו נתון לפיקוח ולביקורת חרף השהות הממושכת של הורים וילדיהם במתקן לפני הרחקתם.

ח"כ רוזין אף הובילה מאבק מאבק במחירים המופקעים של ביטוחי הבריאות לעובדים הזרים, המכבידים על הקשישים והנכים המעסיקים אותם, וקראה לשרת הבריאות להחיל את חוק הממלכתי על מבקשי המקלט והעובדים הזרים. סביב מבצע צוק איתן, קראה ח"כ רוזין לשר הביטחון להקצות אמצעי מיגון לשטחים חקלאיים, ולהגן גם על העובדים הזרים בחקלאות מאיום הרקטות.